Vad kan finnas i kartongen?

Prickblad kommer sedan seriestripp 100 bli en följetong (åtminstone 100 seriestrippar framöver). Som vanligt sker en uppdatering varje tisdag och torsdag.