Vad som är viktigt förutom studietid är studiero. Ibland får jag ingen sådan hemma men däremot på andra platser som kanske inte är så studievänliga egentligen.
I detta fall var det på ett bibliotek. Inget märkligt på så sätt förutom det att biblioteket höll på att renoveras och massa oljud hördes och ställningar stod uppställda här och där. Men det gick bra ändå.