Med tanke på att jag ibland kan få för mig att läsa gamla böcker med kristet innehåll från 1800-talets slut och 1900-talets början, antar jag att det var en tidsfråga innan en seriestripp om bibeln skulle dyka upp.

Strippen är baserad på kapitlet om Babels Torn (Genesis, Första Moseboken 11:1-9 för den intresserade). Babels Torn byggdes för att nå upp till himlen och människorna skulle ”göra sig ett namn”. Gud var till en början positiv till detta men ändrades snabbt till att människorna skulle prata olika och spridde folket ut över hela jorden och måste upphöra byggandet. I en lärobok jag läste, inget om kristendomen eller bibeln i sig men den använde historien om Babels Torn som ett exempel, stod en helt annan förklaring till att arbetet av tornet upphörde. Gud skulle ha förstört tornet. Jag reagerade på detta då, även om bibeln inte är en text baserad på fakta, så ska hänvisningen/beskrivningen stämma.

Ett annat exempel jag har varit med om, angående Babels torn, var då jag läste Seriebibeln. I den berättas det att människorna bygger tornet för att kunna försvara sig mot krig och Gud är missnöjd över människornas längtan efter rykte och makt och ser till att de talar olika språk av den anledningen. Däremot nämns det att tornet då överges och förfaller.

Nej, jag är inte troende. Men just med den biten att hänvisningen till referensmaterialet pratas mycket i skolmiljön hur pass viktigt den ska stämma. Jag kollande till och med upp i en Oxford-bibel som jag har (äger två olika biblar av någon anledning) och såg samma beskrivning där. Så det var intressant att se att, även om ämnet inte hade något direkt att göra med lärobokens innehåll, så stämde den inte helt. Det går att säga att Guds påverkan förstörde tornet, men beskrivningen låter som en fysisk förstörelse. Dock verkar det som om de har tagit bort den texten i följande upplagor av läroboken då jag inte funnit texten i en senare utgåva.