För ett år sedan upphörde uppdateringar av Prickblad.se. Redan innan avbrottet hade uppdateringar uteblivit av flera anledningar. Ibland var inte idén tillräckligt bra eller så var tiden problemet. Men det var en kombination av flera yttre omständigheter som fick mig till att upphöra med sådant jag vanligtvis tycker om att göra. Prickblad.se var en av dessa saker.

2018 blev året då jag försökte hitta vägen tillbaka till nya mål, ny glöd och ett bättre mående. Oavsett om jag skulle finna detta inom gamla eller nya intressen så var det viktigt att kunna nå mitt mål. Jag behövde, som jag själv såg det, skärpa mig.

Sällan tecknade jag och ännu mindre tänkte jag på Prickblad.se. Men när väl saker började förändras till det bättre, började jag också tänka på vad jag skulle göra med webbserien. Vad som var säkert var att den borde inte lämnas i det skick den var i. Nu när det skulle bli ett år sedan senaste uppdateringen, bortsett från teasern tidigare i veckan, kunde jag känna att om det ska komma nya seriestrippar så borde det bli nu! Så det blir en fortsättning, om än en kort sådan, som kommer leda till ett avslut. Från och med nästa vecka kommer Prickblad.se uppdateras varje tisdag och fredag som den tidigare har gjort. Uppdateringarna sker under de kommande fem veckorna och det kommer att bli totalt tio nya seriestrippar. Eventuellt kan det hända att det blir någon mer, eftersom ibland kommer nya idéer som kan passa in. Det kommer definitivt inte bli fler än femton strippar. Kommande serierstrippar kommer handla om min väg tillbaka till ett bättre mående.

Nästa uppdatering sker tisdag nästa vecka.