Jag vet någon som är väldigt taggad.

Reptilmässan Expo Syd är den 30 augusti i Kristianstad. Det ska bli oerhört intressant att se alla reptiler, ödlor, insekter och mer. Och det kommer mycket troligt bli ett stort tryck av folk! Det kommer bli riktigt spännande!
Det blir inte något husdjur för min del. Det räcker med dammråttor och husspindlar för min del.
Men om det finns växter…?