Ytterligare en seriestripp om ett viss parti i riksdagen. Behöver snart göra en egen etikett för ämnet.

Citaten baserat på olika artiklar från den senaste tiden. Går att läsa mer om händelserna via följande;
Mattias Karlsson – Aftonbladet 6 december 2014
Björn Söder – Dagens Nyheter 14 december 2014
Partiundersökningen – Aftonbladet 16 december 2014