Naturligtvis är det något som sker nattetid. Så är det alltid. Sedan är frågan om vad?