Det är faktiskt väldigt skönt att följetongen har nått sitt slut. Efter nästa epilog-bild (som blir den sista) kommer det bli vanliga strippar som det var från början fram till seriestripp nummer 100. Visst har det varit roligt men jag har vid väldigt många tillfällen känt mig bunden till historien vilket förklarar varför det ibland har blivit dagar som uppdateringar har uteblivit (ibland har det också berott på tidsbrist).

Vi ses väl på Stockholm Internationella Seriefestival? Festivalen äger rum nu under helgen (7-8 maj) på Kulturhuset. Jag och Daniel Lenneér sitter vid ett bord. Kom förbi och säg hej!