Jag är trött på Trump.
Varje talkshow måste fråga sin gäst vad de tycker om honom eller delar de någon historia där Trump är involverad. För att inte tala om monologerna, alltid Trump.

Det är bra att rapportering görs angående hans och hans personals påhitt och idéer, men det blir för mycket att ta in. Speciellt när det aldrig är något bra.
Och tanken kvarstår, hur långt kan han gå med sina idéer?

I vilket fall som helst, jag behöver en paus från Trump.