Ifall någon undrar hur studierna ser ut för mig, detta är inte långt från sanningen.

För en tid sedan avslutades delkursen Genus och Sexualitet i kursen Socialantropologi, som jag studerar. Lektionerna har varit väldigt intressanta men majoriteten av texterna har jag starkt ifrågasatt då min uppfattning av författarnas beskrivningar och slutsatser är ofta väldigt negativa mot vissa sociala klasser och kvinnor. De flesta av texterna kom från 1970-talet och den senaste från 2010. Texternas innehåll har naturligtvis påverkat studierna i sig.

Nåväl, den delkursen är åtminstone över. Nu arbetar vi med mänskliga rättigheter.