Tur för mig att lektionerna handlade om litteratur.

Beroende, som rubriken säger, kanske är att ta i eller missvisande. Jag började i alla fall anstränga mig mer i mina studier och läste både mycket och ofta. De aktuella böckerna som förekom i studierna underlättade då verken var skrivna av författare jag hade intresse för. Verk av Goethe (Faust, Den unge Werthers lidande), Voltaire (Candide) och Rousseau (Bekännelser… okej, kanske inte så mycket Rosseau) för att nämna några.

Min lästakt ökade ordentligt. Med detta kom rädslan av att mista den. För att fortsätta hålla igång den läste jag så mycket jag kunde och ofta. Var det inte studiematerial så läste jag artiklar och böcker som inte hade med det aktuella ämnet att göra. Många gånger valde jag en barn- eller ungdomsbok i biblioteket, för att ”vila” både ögonen och hjärnan. Jag skulle ändå få huvudvärk och känna irritation i ögonen som gjorde att jag blev tvungen att ta pauser vare sig jag ville det eller inte.